PNKG RECOVERY CENTER ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ระบบประสาท ฟื้นฟูหลังผ่าตัด และผู้สูงอายุ

ไขข้อสงสัย: หากสมองเสียหาย เราเสี่ยงอะไรบ้าง?

 • Home
 • บทความ
 • ไขข้อสงสัย: หากสมองเสียหาย เราเสี่ยงอะไรบ้าง?

โรคหลอดเลือดสมองหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอัมพาต แต่สามารถป้องกันได้ หากเรารับมือและดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีและถูกวิธี

 

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภัยเงียบอันดับ 2 ที่คร่าชีวิตคนไทย เป็นรองแค่เพียงโรคมะเร็งเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่แค่กับผู้สูงอายุอย่างที่เข้าใจกัน

โรคหลอดเลือดในสมองอันตรายอย่างไร?

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองเกิดการตีบ ตัน หรือว่าแตก อย่างเฉียบพลัน ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองในบริเวณนั้นหยุดชะงักลง และเป็นผลให้เนื้อสมองถูกทำลายจากภาวะขาดออกซิเจนและสารอาหาร‍
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ที่นี่
ลองทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ที่นี่
โดยสมองแต่ละส่วน ก็ทำหน้าที่ในการดูแลการทำงานของร่างกายที่แตกต่างกันออกไป เป็นเหตุให้ อาการของผู้ป่วยโรคสมองอาจรุนแรง และแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น:
เกิดความเสียหายที่สมองซีกซ้าย:
 • ร่ายกายฝั่งขวาเป็นอัมพาต
 • มีปัญหาการสื่อสาร การพูด และการเข้าใจ
 • มีปัญหาในการกลืนอาหาร
 • สูญเสียการจัดการ ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง
 • สูญเสียการมองเห็น ภาพซีกขวาของตาทั้งสองข้าง
เกิดความเสียหายที่สมองซีกขวา:
 • ร่ายกายฝั่งซ้ายเป็นอัมพาต
 • สูญเสียความสามารถในการประเมินขนาด และประมาณระยะทาง
 • สูญเสียการมองเห็น ภาพซีกซ้ายของตาทั้งสองข้าง
ซึ่งไม่ว่าจะเกิดความเสียหายกับเนื้อสมองส่วนไหน อาการก็ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตระยะยาวทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อลดความรุนแรงของอาการที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อลดโอกาสการเสียชีวิต เราจึงควรสังเกตอาการตัวเองและรู้ทันอาการของโรค หากเราหรือคนรู้จักมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

BEFAST: สังเกตอาการ รู้ก่อน ถึงมือแพทย์ก่อน โอกาสรอดชีวิตสูงกว่า‍

B – BALANCE: สูญเสียการทรงตัว
E – EYE: มองเห็นภาพซ้อน ภาพเบลอ หรือสูญเสียการมองเห็น
F – FACE: ใบหน้าอ่อนแรง มีอาการชา หรือปากเบี้ยว
A – ARM: แขนขาอ่อนแรง หรือมีอาการชาครึ่งซีก
S – SPEECH: พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ได้ หรือพูดไม่เข้าใจ
T – TIME: เวลา หากมีอาการดังกล่าวช้างต้น ควรมา โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

เมื่อถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร?

สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งวิธีการรักษาอาจแตกต่างกันออกไป ตามอาการ และข้อบ่งชี้ในการรักษา ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ยาละลายลิ่ม การสวนหลอดเลือดเพื่อไปลากก้อนเลือดที่อุดตัน การใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด และการผ่าตัด เป็นต้น
ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งวิธีการรักษาอาจแตกต่างกันออกไป ตามอาการ และข้อบ่งชี้ในการรักษา ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ยาละลายลิ่ม การสวนหลอดเลือดเพื่อไปลากก้อนเลือดที่อุดตัน การใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด และการผ่าตัด เป็นต้น

ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟูร่างกาย ด้านไหนบ้าง?

การฟื้นฟูร่างกายที่มีคุณภาพ เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างคนไข้ ผู้ดูแล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การดูแล เพื่อศักยภาพสูงสุดในการกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด โดยนอกเหนือจากการฟื้นฟูร่างกายด้วยการฝึกความแข็งแรง การฝึกการทรงตัว การฝึกเดิน หรือการฝึกลุกยืน อย่างที่เราเข้าใจกันแล้ว ผู้ป่วยยังจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้งานต่าง ๆ จากศักยภาพที่คงอยู่ ให้สอดรับกับกิจวัตรประจำวัน ควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย:
 • กายภาพบำบัด: ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ฝึกทักษะการใช้งานของรยางค์ ทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว
 • กิจกรรมบำบัด: ฝึกการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการใช้งานกล้ามเนื้อมือ ฝึกกลืน ฝึกการขับถ่ายและการใช้ห้องน้ำ
 • อรรถบำบัด: ฝึกการพูด การออกเสียง และการหายใจ
 • ฟื้นฟูกระบวนการรับรู้ ความคิด และความจำ
 • ฟื้นฟูภาวะซึมเศร้า และเยียวยาสภาพจิตใจ
ทั้งนี้ กระบวนการฟื้นฟู อาจมากหรือน้อย แตกต่างกันออกไปตามความจำเป็นในการฟื้นฟู และความสามารถทางด้านร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย ตามดุลยพินิจของแพทย์และนักบำบัด

การฟื้นฟูแบบฉบับ PNKG Recovery Center and Elder Care

ศูนย์ฟื้นฟูของเรา มุ่งเน้นให้การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ โดยใช้กระบวนการฟื้นฟูที่มีชื่อว่า ไคโก-โดะ (Kaigo-Do) ซึ่งเป็นศาสตร์การฟื้นฟูกายภาพตามแบบฉบับญี่ปุ่น ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของการมีชีวิต และเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยมีผู้ดูแล (Caregiver) คอยสังเกตอย่างใกล้ชิด และจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำเองได้เท่านั้น
โปรแกรมการฟื้นฟูที่ศูนย์ PNKG Recovery Center and Elder Care ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการแต่ละรายด้วยการออกแบบรายบุคคลอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้การดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักบำบัด นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมการรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งทางร่างกาย และจิตใจต่อผู้เข้ารับการรักษาสูงสุด
หากท่านสนใจรับบริการฟื้นฟูร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ ด้วยศาสตร์แห่งไคโก-โดะ ศาสตร์การฟื้นฟูแบบฉบับญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพอย่ารอช้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:30 น. จันทร์ – เสาร์ (ปิดบริการวันอาทิตย์) หรือคลิกที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PNKG Recovery and Elder Care ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ บริการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยสโตรก ฟื้นฟูหลังผ่าตัด กระตุ้นการกลืน กระตุ้นความทรงจำ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

✔️ใส่ใจ ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

✔️รักษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

✔️มาตรฐานการรักษาจากญี่ปุ่น

 

#PNKG #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ #บริการกายภาพบำบัด #สโตรก #ฟื้นฟูหลังผ่าตัด #กระตุ้นการกลืน #อัลไซเมอร์ #กล้ามเนื้ออ่อนแรง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save