ทำความรู้จัก ‘สังคมผู้สูงอายุ’ พร้อมเรียนรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี   หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาว่า ประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ ทว่า อาจยังไม่เข้าใจว่า สังคมผู้สูงอายุนั้นคืออะไร โดยวันนี้ ทางศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care จะมาแบ่งปันเนื้อหาสาระดี ๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านบทสัมภาษณ์ กภ.เสกศิษฎ์ เกตุโต หัวหน้านักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care ของเรา ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน !   สังคมผู้สูงอายุ คืออะไร ? ‘สังคมผู้สูงอายุ’ (Aging Society) คือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด …

ทำความรู้จัก ‘สังคมผู้สูงอายุ’ พร้อมเรียนรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี Read More »