PNKG RECOVERY CENTER ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ระบบประสาท ฟื้นฟูหลังผ่าตัด และผู้สูงอายุ

Kaigodo

https://youtu.be/4URh4xnir48 ไคโก-โดะ (Kaigo-Do) ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการฝึกให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก   ที่ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care เรามอบบริการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข้า ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่ต้องการรับการกายภาพบำบัด ผ่านศาสตร์การฟื้นฟูแบบเฉพาะจากประเทศที่ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า ไคโก-โดะ https://www.youtube.com/watch?v=W8LA1-wEuGs ไคโก-โดะ | Kaigo-do | 介護道 คืออะไร? ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ เป็นการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการฝึกให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ใช้ความสามารถที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถอดรหัสความสำเร็จของการฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ กระบวนการฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากวิธีการฝึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จาก การพูดคุย วางแผน การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ ตลอดจนครอบครัว และตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูเอง เพื่อประสิทธิภาพการฟื้นฟูสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิด คินสึงิ (Kintsugi) ซึ่งอยู่บนตราสัญลักษณ์ของศูนย์ที่สื่อความมายถึงศิลปะแห่งการใช้ชีวิต และการเยียวยาบาดแผล จุดเด่นอื่น ๆ …

ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ คืออะไร? Read More »

PNKG Recovery and Elder Care คือศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยระยะสั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคทางสมอง (Neurological) กระดูก (Orthopedic) และภาวะถดถอยของร่างกาย (Disuse Syndrome)  เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ นิฮอน เคเอ กรุ๊ป (Nihon Keiei Group) ด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นคือ เพื่อให้การฟื้นฟูผู้เข้ารับการบริการทั้งทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นอีกครั้งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด PNKG Recovery and Elder Care ใส่ใจทุกรายละเอียดของผู้เข้ารับการบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ และออกแบบกระบวนการฟื้นฟูให้เข้ากับผู้เข้ารับการบริการเป็นรายบุคคล โดยมีขั้นตอนดังนี้: ตรวจสอบข้อมูล ประวัติการรักษาและสภาวะทางร่างกาย วางโปรแกรมการฟื้นฟู ให้เข้ากับสภาวะทางร่างกายของผู้รับการฟื้นฟู พูดคุยกับผู้รับการฟื้นฟูและญาติ เพื่อปรับแผนให้เกิดประสิทธิผลต่อร่างกายและจิตใจมากที่สุด ดูแลด้วยความใส่ใจโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และญาติของผู้ป่วย ทำการฟื้นฟูต่อที่บ้านด้วยแผนเฉพาะบุคคล กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ในเวลา 1 – 3 เดือน Kaigo-Do …

ทำไมต้อง…ศูนย์กายภาพบำบัด PNKG Read More »